image here

COLLECTOR OFFICE, PUNE

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

image here

वेबसाईट नकाशा | English


image here
माहिती अधिकाराचे १ ते १७ मुद्दे
जिल्हाधिकारी कार्यालय उपविभागीय कार्यालय तहसील कार्यालय भूसंपादन कार्यालय
महसूल शाखा बारामती पिंपरी चिंचवड भूसंपादन कार्यालय क्र. ३
सर्वसाधारण शाखा मावळ-मुळशी पुणे-शहर भूसंपादन कार्यालय क्र ६
कुळकायदा शाखा खेड पुणे शहर - संगायो भूसंपादन कार्यालय क्र ११
जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिरूर भूसंपादन कार्यालय क्र १३
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पुरंदर भूसंपादन कार्यालय क्र १५
रोजगारहमी योजना शाखा बारामती भूसंपादन कार्यालय क्र १७
संजय गांधी योजना शाखा भूसंपादन कार्यालय क्र १४
अन्नधान्य वितरण अधिकारी भूसंपादन कार्यालय क्र २६
लेखा शाखा
नागरिक सुविधा केंद्र
निवडणूक शाखा
ग्रामपंचायत शाखा
अल्पबचत शाखा
खनिकर्म शाखा
करमणूक कर शाखा