image here

image here
image here

image here जलशिवार - फलनिष्पत्ती

  • image here अभियानाच्या माध्यमातून आज अखेर 791 कोटी लिटर पाणीसाठा तयार झाला
  • image here झालेल्या कामापासून 24572 विहिरींना फायदा
  • image here लाभक्षेत्र - 42200 एकर
  • image here काढलेल्या गाळातून 2300 हे. क्षेत्राचे पडीक क्षेत्रापासून लागवडीलायक क्षेत्रामध्ये रुपांतर
  • image here नाला खोलीकरणाच्या कामातून निघालेल्या मुरुमापासून 135 कि.मी. अंतराचे रस्ते निर्माण

image here पाणी साठवण क्षमतेत वाढ

...

image here सिंचन क्षेत्रात वाढ

...

image here लागवडयोग्य जमीन क्षेत्रात वाढ

...

image here ओढा खोलीकरणातून शेतरस्त्यांची निर्मिती

...